Bảng báo giá SMF Freight Forwarder

Xin cám ơn qúy khách đã quan tâm đến sản phầm phần mềm Freight Forwarder .

Chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý khách bản mô tả và chào giá với nội dung như sau:

I. Miêu Tả Sản Phẩm:

SMF Freight Forwarder là một phần mềm chuyên nghiệp về quản lý và ứng dụng dùng trong lãnh vực Giao Nhận Hàng Hoá (FCL/LCL)(Freight Forwarding) được thiết kể bằng ngôn ngữ .Net :

            SMF Freight Forwarder được thiết kế trên nền CSDL phân tán, phù hợp với các Công ty có nhiều chi nhánh tại SG-HN-DN-HP, Hệ thống được thiết kế dựa trên cơ chế bảo mật chuẩn của SQL Server 2005,  phân quyền truy cập và nhật ký cập nhật rõ ràng.

Giao diện thân thiện dễ sử dụng, tất cả trong một (bao gồm Sea, Air, Quản lý Công nợ, Hóa đơn tài chính, Thu, Chi…), Tính bảo mật cao, phân quyền sử dụng giữa các bộ phận, chi phí bảo trì hợp lý.

 (Thanh toán linh họat và bảo hành 12 tháng cho sản phẩm  SMF Freight Forwarder), Huấn luyện chu đáo (Để bảo đảm quý vị sử dụng tốt và khai thác tối đa tiện ích của phần mềm SMF Freight Forwarder.)

Một bộ sản phẩm chuẩn gồm có: Phần mềm CSDL cài đặt cho một máy Giám Đốc (hoặc server) và không giới hạn máy nhánh (mỗi máy nhánh một user).

II. Chào Giá:

 

Tên Sản Phẩm

 

Giá Sản Phẩm

Nội Dung

Cài đặt

 

Chuẩn

(Standard)

 

(...)

 

Tất cả các mẫu báo cáo/ chương trình đã tích hợp sẵn trong phần mềm (Không chỉnh sửa bất kỳ mẫu mã nào theo yêu cầu của bên mua ngoại trừ logo & tên công ty, địachỉ….)

 

01 Văn phòng, không giới hạn

user

 

Pro

(Professional)

 

Thỏa Thuận

Sau khi hiểu

rõ yêu cầu của

bên mua

 

Chỉnh sửa (Design) các mẫu báo cáo theo yêu cầu của khách hang dựa theo các field mà chương trình có sẳn, được cập nhật miễn phí nếu có yêu cầu.

 

01 Văn phòng, không giới hạn

user

 

 ERP

(Enterprise

Resource

Planning)

 

Thỏa Thuận

Sau khi hiểu

rõ yêu cầu của

bên mua

 

Như các mục [1],[2] và sẽ viết thêm các chức năng của khách hàng yêu cầu

 

01 Văn phòng, không giới hạn

user

 

 

III. Thanh toán: 30% ngay khi kí hợp đồng, 70% ngay khi kết thúc cài đặt.

IV. Sử dụng thêm User:

            Không giới hạn User

 

 

V. Sử dụng thêm biểu mẫu:

Tùy theo nhu cầu thực tiễn SMF sẽ nghiên cứu và báo giá cụ thể sau.

VI. Bảo trì:

Sau thời hạn bảo hành, SMF sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì nếu khách hàng yêu cầu.

VII. Lưu ý:

Không chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền phần mềm ngoài phần mềm SMF Freight Forwarder cũng như các hư hỏng phần cứng của bên sử dụng dịch vụ.

VIII. Bảo Hành: 12 Tháng

IX. Huấn Luyện:  Trong thời gian bảo hành

X. Các Yêu Cầu Khác Với Bên Sử Dụng Dịch Vụ:

1. Cấu hình máy tính tối thiểu để cài đặt chương trình :

Pentium III, 128 MB RAM, 150 MB dung lượng ổ cứng cón trống. Hệ điều hành (tốt nhất là 2000 & XP , Vista)

2. Trình độ vi tính yêu cầu: Tin học văn phòng

3. Ngoài ra trước khi tiến hình cài đặt qúy khách cần phải gửi logo & thông tin về công ty (tên, tên giao dịch, diễn giải, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, số fax, [mã tài khỏan, tên ngân hàng, mã số tk VNĐ, mã số tk USD,] Website, email,

4. Thời Gian Cài đặt:  Thiết lập máy chứa cơ sở dữ liệu với thời gian yêu cầu 30 phút (yêu cầu máy đặt cơ sở dữ liệu phải có cấu hình Pentium 4 2.5GB 512MB RAM) Thiết lập thông số cho hệ thống (30 phút)

Đối với các máy nhánh mỗi máy mất khoảng từ 10 tới 15 phút

*** Lưu ý: Các khách hàng ở ngoài Tp.HCM, xin thanh toán phí đi lại khi nhân viên bên Vĩ Doanh đến cài đặt và Trainning.

                Các yêu cầu thay đổi , chỉnh sửa theo yêu cầu quý khách sau khi hệ thống đã hoạt động, Cty chúng tôi sẽ thu khoản chi phí theo từng trường hợp cụ thể.