Update SMF (tháng 5/2013)


Hệ thống SMF vừa cập nhật 22-OCT-2014 :

-Chức năng xếp hàng Consol vào Containers.

Quý công ty đang sử dụng SMF xin liên hệ Mr Hùng để update.
 Xin cảm ơn.